Kennis - Het online marketing blog van Tribal

Online marketing is een vak apart en een wereld die snel verandert. Wij laten ons dagelijks inspireren door de nieuwste ontwikkelingen, tips & tools en allerlei nuttige toepassingen. Hieronder lees je welke kennis wij in huis hebben.

Fase 5 ‘Integrale marketing’ – Totale betrokkenheid

Door: Andrea Viragh

Geschatte leestijd: 1 minuut

De Tribal Internet Group bestaat 15 jaar! Stap voor stap hebben we door de verdieping te zoeken een inhoudelijke kwaliteitsslag weten te maken voor zowel onszelf als voor onze klanten. In eerdere publicaties vertelt Frank Trienen, CEO van de Tribal Internet Group, over de fases die we gedurende deze periode samen met onze klanten op het gebied van online marketing hebben doorlopen. De fase waarin we nu verkeren – fase 5 – kenmerkt zich, aldus Trienen, door een verbreding:

 “De verbreding houdt een integrale benadering van online marketing in: online marketing, communicatie en service vormen één geheel. We gaan voor totale betrokkenheid en kruipen in de huid van onze opdrachtgevers.” 

Naast verdieping ook verbreding: klantgerichtheid centraal

De vakspecialisten van de Tribal Internet Group streven dagelijks naar inhoudelijke verdieping maar hebben ook verder leren kijken dan hun eigen specialisme. Door deze verbreding  – waarbij naar een totaaloplossing wordt gekeken – kunnen zij zich met recht online marketing consultants noemen. Bij deze dynamiek tussen klant en consultant hoort een hoge mate van flexibiliteit. Door te signaleren en te anticiperen kunnen onze mensen snel schakelen waardoor kansen voor klanten proactief opgepakt en verzilverd worden. De Tribal Internet Group onderzoekt, volgens Frank Trienen, waar klanten het meeste rendement uit kunnen behalen en daar zet ze op in:

“We toetsen de resultaten en indien nodig passen we de strategie aan. De cirkel van deze integrale aanpak is voor ons pas rond als organisatie, strategie, invoering en communicatie zijn afgestemd op elkaar en op de markt.” 

De Tribal Internet Group: een extended enterpise

Bij een integrale aanpak – waarbij totale betrokkenheid en een duurzame klantrelatie centraal staan –  horen ook samenwerkingsverbanden met vaste partners. De Tribal Internet Group weet waar ze goed in is: conversieoptimalisatie en zoekmachinemarketing. Als wij signaleren dat onze klanten meerwaarde kunnen behalen op andere gebieden dan de onze dan brengen we ze in contact met relevante partijen.  We onderzoeken continu waar we meerwaarde  voor onze klanten kunnen behalen. Naast samenwerkingsverbanden investeren we ook in slimme tools:

“We (laten) tools ontwikkelen om processen te automatiseren. Dit drukt de online marketingkosten voor onze klanten en ze winnen kostbare tijd.” 

De Tribal Internet Group is trots op de ontwikkeling die ze momenteel doormaakt. Online marketing is een continu proces: je moet flexibel zijn om mee te kunnen bewegen. Zoals in de inleiding werd gezegd houdt een integrale benadering van online marketing in dat online marketing, communicatie en service één geheel vormen.

Wij spelen hier op in door onze:

  • Totale betrokkenheid bij de klant; brede kijk op marketing
  • Samenwerkingsverbanden met vaste partners
  • Tooling / automatiseringsprocessen

Discussie- Geen reacties

Blijf op de hoogte van handige kennis en het laatste nieuws van je favoriete online marketing bureau:

INSCHRIJVEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF