Kennis - Het online marketing blog van Tribal

Online marketing is een vak apart en een wereld die snel verandert. Wij laten ons dagelijks inspireren door de nieuwste ontwikkelingen, tips & tools en allerlei nuttige toepassingen. Hieronder lees je welke kennis wij in huis hebben.

Vacatures op internet en de vindbaarheid in zoekmachines (SEO)

Door: Mark van Werven

Geschatte leestijd: 2 minuten

Veel mensen zoeken vacatures via het internet. De jobboards zijn natuurlijk erg populair, maar de zoekmachines hebben in de loop van de tijd ook een steeds belangrijke rol gekregen.

De vraag is hoe je je als werving- en selectiebureau of werkgever in de zoekmachines kunt positioneren.

Positionering kan via de natuurlijke/organische resultaten van Google en door het adverteren in Google AdWords, de zogenaamde gesponsorde koppelingen. Op het adverteren met vacatures op Google wordt in een aparte blogpost dieper ingegaan. Hieronder wordt besproken hoe search engine optimization (SEO) positief kan bijdagen aan de positionering in de organische resultaten.

organische-en-gesponsorde-resultaten

Fig. 1 Onderscheid advertenties en organische resultaten in Google (zoekopdracht ‘secretaresse vacatures’)

Vacatureaanbod vindbaar maken in de organische resultaten
In algemene zin geldt dat de vindbaarheid in de organische zoekmachineresultaten door een viertal factoren wordt bepaald:

1. De technische opzet van de website en de indexatie van de website
2. De keuze van de keywords
3. De content op de website
4. De linkkracht of reputatie van een website

1. Indexatie
Dit geldt voor alle websites; het is belangrijk dat Google je website kan doorzoeken en indexeren. De website moet dus technisch op orde zijn. Vaak is dat bij werving- en selectiebureaus al het geval als gebruik wordt gemaakt van externe toepassingen zoals die van Otys waarmee al aan de technische basisvoorwaarden wordt voldaan om op vacatures gevonden te kunnen worden. Als niet van een standaard geoptimaliseerd systeem gebruik wordt gemaakt, is het verstandig eerst de techniek van de site te checken.

2. Keuze van keywords
Een goede strategie om uit te vinden welke zoektermen goed werken is om eerst een Google AdWords campagne op te zetten. Uiteraard geldt dat zoektermen als ‘vacature’, ‘vacatures’ en dergelijke in veel relevante zoekopdrachten terugkomen. Meer over de keuze van zoektermen komt terug in de blogpost over Google AdWords.

3. De juiste keywords in de content
Als de keuze van zoektermen is gemaakt is het belangrijk dat de zoektermen ook in de functiebenamingen terugkomen. De content op websites laat echter vaak te wensen over.

                          “Secretariële duizendpoot is een leuke omschrijving maar hierop wordt door niemand  gezocht.”

Functietitels worden vreemd omschreven zonder dat de juiste keywords in de functie worden gebruikt. Een functietitel als ‘secretariële duizendpoot’ is een leuke omschrijving, maar niet één waarin zoektermen terugkomen die ook daadwerkelijk door mensen in Google ingetypt worden. Een betere omschrijving is gewoon ‘secretaresse’ waarbij ondersteunende woorden als ‘vacature’ ook in het functieprofiel terugkomen.

Een secretaresse kan echter ook ‘office manager’ zijn. Als het functieaanbod groot is kan het uit oogpunt van de vindbaarheid in zoekmachines goed zijn om verschillende vacatures verschillende benamingen mee te geven.

Kernfuncties kunnen ook blijvend op een website opgenomen worden. Als je altijd wel op zoek bent naar secretaresse kan zo’n functie ook altijd open blijven staan en kun je een dergelijke pagina ook specifiek positioneren in de zoekmachines.

4. Linkbare content
Naast de content en techniek speelt link marketing een belangrijke rol in het opbouwen van posities in de zoekmachines. Het opbouwen van linkkracht voor specifieke functies is lastig als die functies steeds wisselen en dus ook weer verdwijnen. Het opbouwen van voldoende linkkracht voor de website als geheel is dus belangrijk.

Het is uit oogpunt van het opbouwen van linkkracht aan te bevelen dat de website meer content bevat dan alleen de vacatures zelf. Als je als werving- en selectiebureau actief bent in een specifieke branche kun je daar ongetwijfeld zinvol over publiceren, denk aan salarisontwikkelingen in de branche, specifieke arbeidsomstandigheden, etc. Dat soort content maakt het mogelijk om goede linkjes te krijgen en met de site als geheel linkkracht op te bouwen.

Discussie- Geen reacties

Blijf op de hoogte van handige kennis en het laatste nieuws van je favoriete online marketing bureau:

INSCHRIJVEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF