Voor Dutch Card Printing, een klant actief in de plastic passen business, zijn we twee jaar geleden gestart met een traject voor de ontwikkeling van een nieuwe website. De website was verouderd, had geen correcte informatiearchitectuur meer, veel duplicate content en zeer lage conversiewaardes. Daarmee is niet gezegd dat de website slecht was, maar wel dat er sprake was van een remming door technische achterstand. De posities en de bezoekersaantallen zijn voor de website altijd prima geweest. Maar ons inziens liet de website potentie liggen op het gebied van conversies.

Analyse Als start van dit traject zijn we uiteraard eerst in de cijfers gedoken. We hebben per zoekwoord en bestemmingspagina gekeken naar:
  • Verkeer peDutch Card Printing webshopr bron/medium versus conversie versus relevantie
  • Bestemmingspagina’s versus uitstappercentage versus relevantie
  • Zoekwoordposities versus potentie versus concurrentie
  • Adwordsbudget versus organische zoekwoordposities versus CTR versus conversieratio
  • Zoekintentie versus bestemmingspagina versus uitstappercentage
Deze data hebben we gecombineerd met zoekwoorddata uit Google search Console, Adwords, Searchmetrics & de MOZ keywordtool. Aan de hand van deze data hebben we een prioritering aangebracht in relevantie, volume, potentie, intentie & budget. Deze prioritering heeft samen met de branchekennis, en input van de klant, model gestaan voor de wireframes en de content ontwikkeling voor de nieuwe website. Na het proces van bouw en testen is de website live gegaan. Het beoogde doel was zoals hierboven beschreven om de website gerichter te maken en meer waardevolle conversies te genereren. Zodoende zijn er een webshop en een dienstengedeelte met offerte functie geïmplementeerd in lijn van de analyse, wens van de bezoekers en de beste margeproducten/diensten. Livegang Na livegang is het organische verkeer de eerste 6 maanden (ten opzichte van het jaar ervoor) met 26% gedaald. Het organisch verkeer op de webshoppagina’s is diezelfde periode met 30% gedaald en het verkeer naar de dienstenpagina’s zelfs met 40%. bestemmingspagina-dcp Veel rode cijfers dus! Echter was dit resultaat exact de bedoeling. We wilden ons namelijk meer richten op specifieker verkeer en hebben vanuit de start van het project alles in het teken van ‘de juiste doelgroep’ gezet. We hebben daarvoor opnieuw gekeken naar de doelen en een prioriteitenlijst van te behalen doelen opgesteld. We hebben in totaal 9 doelen opgesteld. Deze doelen zijn op prioriteit gerangschikt en uiteindelijk is onderstaande selectie van 3 doelen overgebleven:
  • Offerte aanvragen
  • Bel mij terug
  • Aanvraag voorbeelden
Tijdens de ontwikkeling van de wireframes is  rekening gehouden met deze drie doelen. De CTA’s (calls to action’s) zijn aangepast op de intentie van de gebruiker die op een specifieke pagina binnenkomt zodat de CTA’s ook aansluiten bij het product of de dienst op die desbetreffende pagina. Hieronder over dezelfde periode de weergave van de behaalde doelen: Offerte aanvragen offerte-aanvragen-dcp Bel mij terug bel-mij-terug-dcp Aanvraag voorbeeld aanvraag-dcp Ondanks het verminderde organische verkeer, is de website dus veel succesvoller geworden. Het aantal conversies is enorm gestegen ten opzichte van de oude website. Als we kijken naar alle doelen dan zien we zelfs onderstaande resultaten: oude-website-dcp

En verder

Dit is echter gemeten over de eerste zes maanden. Als vervolgdoel hebben we de volgende stelling geformuleerd: “Door een specifieke insteek van de organische optimalisatie, en een verbetering aan het funnel, zullen, bij een intensievere Search Engine optimalisatie, de conversies evenredig meestijgen” We zijn dus aan de slag gegaan met verdere optimalisatie, wederom terug in de cijfers en een plan opgesteld hoe we het organische verkeer weer op hetzelfde niveau van de vorige website konden krijgen. Door de uitvoering van dit plan op het gebied van verdere content optimalisatie, topic modeling, interne linkstructuur en technische innovaties, is de traffic afgelopen twee maanden organisch weer op het niveau vorig jaar. Organisch verkeer 1 dec 2015 – 31 okt 2016 verkeer-dec-2015-okt-2016 Organisch verkeer 1 aug 2016 – 31 okt 2016 verkeer-aug-2016-okt-2016 verkeer-aug-2016-okt-2016-tabel Conversies 1 aug 2016 – 31 okt 2016 offerte aanvragen conversies-offerte-aanvragen-dcp Conversies 1 aug 2016 – 31 okt 2016 bel mij terug conversies-bel-mij-terug-dcp Conversies 1 aug 2016 – 31 okt 2016 aanvraag voorbeeld conversies-aanvraag-dcp We kijken, nu een jaar na dato, terug op een intensief traject waarbij alle keuzes zijn gebaseerd op doelgroep en aanbod. Het totale aantal conversies is enorm gestegen, maar overall nog steeds aan de lage kant. Dus ondanks dat het aantal orders enorm is gegroeid, en onze klant aan de hand van de nieuwe site en de daardoor gegenereerde business, extra personeel heeft aan moeten nemen, willen we nog meer groeien. Het organische traject blijft doorlopen: we gaan binnenkort starten met outreach om ook de linkwaardes te vergroten. Maar de grootste kans ligt nu nog bij conversie optimalisatie. Door gebruikerstesten en analyses van het klikgedrag kan er een optimalisatieplan opgesteld worden om middels structureel doorvoeren en monitoren van verbeteringen (wellicht met A/B tests) het conversiepercentage nog meer te laten stijgen. Traffic is dus niet leidend in succes en SEO is daarmee veel meer dan slechts een dienst waarmee je het aantal bezoekers en je zoekwoordposities verhoogt. Het gaat erom wat je gewenste eindresultaat is. Als je dat weet kun je met SEO in combinatie met SEA en CRO een pad uitstippelen om op basis van data de juiste bezoeker aan te trekken én te laten converteren.

Blijf op de hoogte van handige kennis en het laatste nieuws van je favoriete online marketing bureau:

INSCHRIJVEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF