Annegien Bruins Slot

Head of UX & Conversie

Hoe vaak haak jij af op een website omdat je niet direct kunt vinden wat je zoekt? Of omdat er niks gebeurt terwijl je echt op de verzendknop van een formulier klikte? Ik ben als Usability Consultant gefascineerd door het gedrag van mensen wanneer ze websites bezoeken. Met name het waarom van hun acties is interessant: wat weerhoudt iemand van het doen van een aankoop of het aanvragen van informatie? Door gebruikers zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces van een website te betrekken probeer ik, samen met mijn collega’s, websites zo optimaal mogelijk in te richten. Liefst door in gesprek te gaan met gebruikers, maar ook het uitpluizen van data uit online tools vind ik elke keer weer interessant om te doen. Mijn ultieme tip Je website is nooit af. Blijf “aan de knoppen draaien”, vernieuwen en op de hoogte van wat er speelt bij je doelgroep. De gebruiker van je website staat ook niet stil en zoekt - als hij  bij jou niet kan vinden wat hij zoekt -  zijn heil ergens anders.

Maak kennis met mijn collega's

Mijn kennis